Author: TorosidisWine

Επιλογη του καταλληλου συστηματος υποστυλωσης για το αμπελι μας

Επιλογη του καταλληλου συστηματος υποστυλωσης για το αμπελι μας

Ανάλογα με τον τύπο  υποστύλωσης που χρησιμοποιούμε παρατηρούνται διαφορές στην συνολική φυλλική επιφάνεια, αλλά και στο ποσοστό αυτής που εκτίθεται στον ήλιο. Έτσι η ικανότητα των φυτών της αμπέλου να φωτοσυνθέτουν αποτελεσματικά εξαρτάται από το χρησιμοποιούμενο σύστημα υποστύλωσης και τη επιρροή που τελικά έχει αυτό 

Πώς η λίπανση με κάλιο στο αμπέλι επηρεάζει τη συσσώρευση στις ράγες και την οινοποίηση

Το κάλιο είναι απαραίτητο στοιχείο για όλους τους ζώντες οργανισμούς. Ξεχωρίζουν τέσσερις κατηγορίες φυσιολογικών – βιοχημικών διεργασιών στα φυτά για τις οποίες είναι αναγνωρισμένη η σημασία του καλίου. Η ενεργοποίηση των ενζύμων (Leigh and Wyn Jones 1984, Walker et al. 1998). Οι διαδικασίες μεταφοράς και 

Λίπανση. Φώσφορος – Κάλιο

Ο φώσφορος απορροφάται με τις δύο μορφές του μονοσθενούς (H2PO4-) και του δισθενούς  (HPO42-)  φωσφορικού ιόντος. Η διαθεσιμότητα των φωσφορικών ιόντων επηρεάζεται από το pH του εδάφους , με αποτέλεσμα σε τιμές pH μικρότερες από το 7 να είναι διαθέσιμα τα μονοσθενή φωσφορικά ιόντα , ενώ σε τιμές pH πάνω από 7 να είναι διαθέσιμα τα δισθενή φωσφορικά ιόντα. Η μονοσθενής μορφή είναι αυτή που κυρίως απορροφάται από τα φυτά (Salisbury and Ross, 1992).

Όπως και στην περίπτωση του αζώτου η κατανόηση του τρόπου πρόσληψης του φωσφόρου από τα φυτά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τον προσδιορισμό των θρεπτικών αναγκών του φυτού.

Τα φυτά της αμπέλου ξεκινούν να προσλαμβάνουν ενεργά φώσφορο 22 μέρες μετά την έκπτυξη των οφθαλμών , με τα αποθέματα των ριζών να προμηθεύουν με μεγάλο μέρος του απαιτούμενου φωσφόρου από τους νεοαναπτυσσόμενους βλαστούς.

Η πρόσληψη του φωσφόρου αυξάνεται ραγδαία κατά την περίοδο του περκασμού με μικρή ποσότητα να προέρχεται από τα αποθέματα των ριζών. Στις 35 μέρες πριν από τον περκασμό κάποιες ποσότητες ξεκινούν να μετακινούνται προς τις ρίζες προκειμένου να αποτελέσουν το νέο απόθεμα του φυτού. Το περιεχόμενο του φωσφόρου στο φυτό από τον περκασμό ως τη συγκομιδή παραμένει σχετικά σταθερό.

Μετά τη συγκομιδή και για περίπου 33 μέρες η πρόσληψη του φωσφόρου συνεχίζεται με τα επίπεδα αποθήκευσης του στις ρίζες να βαίνουν αυξανόμενα. Τις 44 μέρες που προηγούνται της φυσιολογικής φυλλόπτωσης η πρόσληψη του φωσφόρου αυξάνει , αυξάνοντας τα επίπεδα του στα φύλλα , στις ρίζες , στις κληματίδες και τον κορμό.

Βρέθηκαν δύο διακριτές περιόδους απορρόφησης του φωσφόρου κατά τη διάρκεια της βλαστικής περιόδου, με την πρώτη να εκτείνεται από την έκπτυξη των οφθαλμών μέχρι τον περκασμό και τη δεύτερη από τη συγκομιδή μέχρι τη φυσιολογική φυλλόπτωση , με μέγιστη απορρόφηση τις 44 μέρες που προηγούνται της φυλλόπτωσης(Conradie 1981).   

Ο Conradie (1981) εξέτασε την εποχιακή πρόσληψη του καλίου. Βρήκε ότι περιεχόμενο κάλιο του φυτού της αμπέλου δεν άλλαξε σημαντικά κατά τις πρώτες 22 μέρες από την έκπτυξη των οφθαλμών.

Μετά από αυτή την περίοδο , η πρόσληψη του καλίου αυξήθηκε μέχρι το τέλος της περιόδου ταχείας αύξησης των βλαστών (74 μέρες).

Κατά την περίοδο από το τέλος της άνθησης μέχρι τον περκασμό το φυτό προσέλαβε το 49% των ετησίων αναγκών σε κάλιο.

Μεταξύ του περκασμού και της συγκομιδής η πρόσληψη του καλίου μειώθηκε και συγχρόνως η κατανομή του στο φυτό έχει ως εξής : οι σταφυλές (66,1%) , ο κορμός (4,7%) , οι ρίζες (6,9%) , οι κληματίδες (11,7%) και τα φύλλα (10,7%).

Ένα δεύτερο μέγιστο της πρόσληψης του καλίου σημειώθηκε στις 33 μέρες που ακολουθούν τη συγκομιδή , αλλά δεν επεκτάθηκε πέρα από αυτό το σημείο.

Πηγή :Cooperative Research Center for Viticulture 2006. Grapevine Nutrition Literature Review.

Λίπανση. Πότε Είναι Η Καταλληλότερη Εποχή. Άζωτο

Το άζωτο είναι ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζονται τα φυτά προκειμένου να αναπτυχθούν επαρκώς. Τα νιτρικά (NO3-) και τα αμμωνιακά (NH4+) ιόντα αποτελούν τις βασικές μορφές αζώτου που απορροφώνται από τα φυτά. Τα αμμωνιακά ιόντα προσλαμβάνονται με μικρότερη ταχύτητα και μετατρέπονται στη 

Καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων 2016-2030

Λεπτομέρειες για το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων που εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2016 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 περιέχονται στον κανονισμό 516/2015. Τα κράτη μέλη ταξινομούν τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να εμβολιάζονται στα εδάφη τους προς οινοπαραγωγή. Τα 

Κατηγορίες και ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Καθορίστηκαν  έντεκα (11) Αμπελουργικά Διαμερίσματα για την ταξινόμηση των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες σε αυτά ως εξής:

 1. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Πελοποννήσου, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Λακωνίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων) και Μεσσηνίας.
 2. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Στερεάς Ελλάδας, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αττικής (πλην της νήσου Κυθήρων), Βοιωτίας, Εύβοιας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
 3. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Β. Σποράδων και Τρικάλων.
 4. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ηπείρου, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων και Πρέβεζας.
 5. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Μακεδονίας, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Γρεβενών, Δράμας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής και Φλώρινας.
 6. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Θράκης, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Έβρου, Ξάνθης και Ροδόπης.
 7. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Βορείου Αιγαίου, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Λέσβου, Χίου και Σάμου.
 8. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κυκλάδων, το οποίο περιλαμβάνει τον νομό Κυκλάδων.
 9. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Δωδεκανήσων, το οποίο περιλαμβάνει τον νομό Δωδεκανήσου.
 10. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Κρήτης, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων.
 11. Αμπελουργικό Διαμέρισμα Ιονίων νήσων, το οποίο περιλαμβάνει τους νομούς Ζακύνθου, Κερκύρας ,Κεφαλληνίας και Λευκάδας.

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομούνται ανά Αμπελουργικό Διαμέρισμα, όπως αυτό καθορίζεται , εκτός από τις ποικιλίες που έχουν και άλλη χρήση, εκτός από οινοποιήσιμη, όπου ταξινομούνται στα όρια του νομού.

Κατηγορίες  ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

Οι οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου οι οποίες ταξινομούνται σε ένα ή περισσότερα Αμπελουργικά Διαμερίσματα , διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 α) Συνιστώμενες ποικιλίες αμπέλου, και β) Επιτρεπόμενες ποικιλίες αμπέλου.

Ως συνιστώμενη καλλιεργούμενη ποικιλία αμπέλου για την παραγωγή οινικών προϊόντων ορίζεται εκείνη που παρουσιάζει:

α) Τους τυπικούς και γενικά αποδεκτούς αμπελογραφικούς, μορφολογικούς, φυσιολογικούς και παραγωγικούς χαρακτήρες της ποικιλίας, όπως προσδιορίζονται από την πολυκλωνική της σύνθεση,

β) Υψηλή προσαρμοστικότητα στους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες και υψηλή πλαστικότητα και δυναμισμό στην εφαρμοζόμενη ορθή αμπελοκομική τεχνική και

γ) Υψηλή και σταθερή ποιότητα οινικών προϊόντων (είτε ποικιλιακών είτε με συν-οινοποίηση με άλλες καλλιεργούμενες ποικιλίες της ευρωπαϊκής αμπέλου), ευχερώς αναγνωρίσιμων και η ζήτηση στην αγορά να είναι σταθερή ή σε ανάπτυξη.

Ως επιτρεπόμενη καλλιεργούμενη ποικιλία αμπέλου για την παραγωγή οινικών προϊόντων ορίζεται εκείνη που παρουσιάζει:

α) Τους τυπικούς και γενικά αποδεκτούς αμπελογραφικούς και μορφολογικούς της ποικιλίας, όπως προσδιορίζονται από την πολυκλωνική της σύνθεση,

β) Οι φυσιολογικοί και παραγωγικοί χαρακτήρες, καθώς και η ποιότητα των οινικών προϊόντων βρίσκονται μεν σε ικανοποιητικό επίπεδο, δεν έχουν όμως πλήρως αξιολογηθεί.

 Όταν μια ποικιλία είναι ταξινομημένη ως οινοποιήσιμη και παράλληλα περιλαμβάνεται και στις επιτραπέζιες ποικιλίες που επιτρέπεται να φυτεύονται, να αναφυτεύονται ή να επανεμβολιάζονται στη χώρα, τότε ισχύουν τα εξής:

α) Σε περίπτωση που μια τέτοια ποικιλία καλλιεργείται ως οινοποιήσιμη, για να έχει το δικαίωμα να παράγει οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης) και τα εν λόγω αμπελοτεμάχια να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

β) Σε περίπτωση που μια τέτοια ποικιλία καλλιεργείται ως επιτραπέζια (χωρίς δικαίωμα φύτευσης) τότε τα αμπελοτεμάχια αυτά καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της επιτραπέζιας ποικιλίας και δεν έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο.

 1. Όταν μια ποικιλία είναι ταξινομημένη ως οινοποιήσιμη και κατ΄ εξαίρεση και ως σταφιδοποιίας στα όρια ενός νομού, τότε ισχύουν τα εξής:

α) Σε περίπτωση που μια τέτοια ποικιλία καλλιεργείται ως οινοποιήσιμη, για να έχει το δικαίωμα να παράγει οίνο προς εμπορία, πρέπει να καλλιεργείται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης), τα αμπελοτεμάχια αυτά να μην έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και να καταχωρίζονται με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

β) Σε περίπτωση που μια τέτοια ποικιλία καλλιεργείται για την παραγωγή ξηρής σταφίδας, τα αμπελοτεμάχια αυτά καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της ξηρής σταφίδας και δεν δύνανται να παράγουν οίνο προς εμπορία.

 

 Με την 886/15441/06.02.2014  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ταξινομήθηκαν οι καλλιεργούμενες οινοποιήσιμες ποικιλίες στη χώρα στα αμπελουργικά διαμερίσματα , όπως αυτά έχουν οριστεί.

Προκειμένου μια οινοποιήσιμη ποικιλία να καλλιεργηθεί σε κάποιο από τα αμπελουργικά διαμερίσματα θα πρέπει πρώτα να έχει ταξινομηθεί σε αυτό.

Οι ποικιλίες Μοσχάτο Αμβούργου N, Όψιμο Εδέσσης B, Μοσχάτο Αλεξανδρείας B, Όψιμο Σουφλίου B, Ραζακί (Κέρινο) B, Σουλτανίνα B, δύναται να καλλιεργούνται ως επιτραπέζιες (χωρίς δικαίωμα φύτευσης) σε όλη τη χώρα και ως οινοποιήσιμες . Στην περίπτωση που καλλιεργούνται ως επιτραπέζιες τα εν λόγω αμπελοτεμάχια καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της επιτραπέζιας ποικιλίας και δεν έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία.

Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ποικιλίες έχουν ταξινομηθεί ως οινοποιήσιμες, για να έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης) και τα εν λόγω αμπελοτεμάχια να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

Οι ποκιλίες Κορινθιακή και Σουλτανίνα δύναται να καλλιεργηθούν για την παραγωγή ξηρής σταφίδας, σε ορισμένους νομούς σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, Τίτλος ΙΙ. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω αμπελοτεμάχια καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον αντίστοιχο κωδικό της ξηρής σταφίδας και δεν μπορούν να παράγουν οίνο προς εμπορία.

Στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω ποικιλίες έχουν ταξινομηθεί και ως οινοποιήσιμες, για να έχουν το δικαίωμα να παράγουν οίνο προς εμπορία πρέπει να καλλιεργούνται σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις του αμπελοοινικού τομέα (νόμιμο δικαίωμα φύτευσης), τα εν λόγω αμπελοτεμάχια να μην έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης της ΚΟΑ οπωροκηπευτικών και να καταχωρίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο με τον κωδικό της αντίστοιχης οινοποιήσιμης ποικιλίας.

 

Πηγή :ΥΑ ΥΠΑΑΤ 886/15441/06.02.2014 «Ταξινόμηση οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου και ποικιλιών σταφιδοποιίας» , ΥΑ 659/9588/24-01-13 «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, 555/2008 και 436/2009 της Επιτροπής, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ταξινόμησης των οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου».

Το Άζωτο Στα Φυτά

Τα φυτά χρειάζονται μεγάλες ποσότητες αζώτου , με την περιεκτικότητα της ξηρή τους ουσίας να ανέρχεται σε 3 με 4% σε άζωτο. Παρά την αφθονία του το ατμοσφαιρικό άζωτο δεν είναι διαθέσιμο για την ανάπτυξη των φυτών. Τα περισσότερα φυτά το προμηθεύονται αποκλειστικά από το 

Δεν Μεταβιβάζονται Οι Άδειες Αναφύτευσης Οινοποιήσιμων Ποικιλιών Που Χορηγούνται Από Το Έτος 2016.

Άδειες αναφύτευσης είναι οι άδειες φύτευσης αμπελώνων σε έκταση ισοδύναμη, από άποψη καθαρής καλλιέργειας, προς την έκταση που εκριζώθηκε και χορηγείται σε παραγωγούς που έχουν υποβάλει τη σχετική Αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι άδειες αναφύτευσης του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται στην ίδια εκμετάλλευση στην οποία πραγματοποιήθηκε