Κριτηρια προτεραιοτητας για τη χορηγηση αδειων φυτευσης αμπελιου με οινοποιησιμες ποικιλιες

Οι νέες άδειες φύτευσης αμπελιού με οινοποιήσιμες ποικιλίες χορηγούνται σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια προτεραιότητας. Κριτήριο Α Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι). Το κριτήριο αυτό θεωρείται ότι εκπληρώνεται, αν ο αιτών ανήκει σε μια από 

Λεπτομερειες διαχειρισης των νεων αδειων φυτευσης αμπελιου με οινοποιησιμες ποικιλιες

Επικαιροποιήθηκε η απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση των νέων αδειών φύτευσης αμπελιού με οινοποιήσιμες ποικιλίες. Με την απόφαση καθορίζονται: η διαδικασία των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών για 

Άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το 2020

Υπογράφηκε η απόφαση με την οποία κατανέμονται οι νέες άδειες φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος. 2020 Οι νέες άδειες καλύπτουν το 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της Ελλάδος και αντιστοιχούν σε περίπου 6.300 στρέμματα ετησίως. Η κατανομή θα γίνει σε οκτώ αμπελουργικές περιφέρειες 

Ενίσχυση αμπελουργών και οινοποιών για τη συμμετοχή σε συστήματα ποιότητας

Καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση, παρακολούθηση και εφαρμογή του Υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας», στο πλαίσιο του Μέτρου 3 «Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Το υπομέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια 

Υποχρεωτικές Δηλώσεις Αμπελοοινικών προϊόντων 2019

 Όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή οίνου, στην εμφιάλωση αμπελοοινικών προϊόντων, εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων πριν το στάδιο της οινοποίησης, καθώς και εμπορία εμφιαλωμένων οίνων, εξαιρουμένων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, οφείλουν να εγγραφούν στο μητρώο επιχειρήσεων αμπελοοινικού τομέα. Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης